Programma

9.30 - 10.00
Inloop
10.00 - 10.05
Plenaire opening
10.05 - 11.00
Nieuwe wetten in de praktijk
Nieuwe arbowet en transitievergoedingen
Jo Weerts

Tijdens het openingscollege van Salaris Spring staan we stil bij de introductie van de vernieuwde arbowet. Deze belangrijke wet, die relevant is voor alle werknemers, verandert per 1 juli a.s. op maar liefst 10 punten! Wat verandert er voor u persoonlijk en wat betekent dit voor uw rol als salaris administrateur?

Ook gaan we dieper in op de transitievergoeding. De Wwz, de wet die de transitievergoeding in het leven heeft geroepen, is nu ongeveer 2 jaar actief. Hoe ga je om met de verwerking van de transitievergoeding? En hoe kan hierop bespaard worden door inzetbaarheidsinvesteringen vast te leggen? En wat zijn de gevolgen voor de loonaangifte (uitbetaling via groene tabel, ZVW)? En wat betekent een nieuw kabinet voor deze ingrijpende maatregel?

11.00 - 11.20
Koffiepauze
11.20 - 12.20
Maximaal resultaat van de loonkostensubsidies
Ziet u door de bomen nog het bos?
Henny de Munnik

Al jaren stimuleert de overheid werkgevers om bepaalde doelgroepen in dienst te nemen, zoals bijvoorbeeld ouderen, arbeidsgehandicapten of werkloze jongeren. Maar ziet u door de bomen nog het bos? Als u de juiste weg kent, en de criteria voor zulke subsidies kunt u voor uw werkgever een aardig voordeel verdienen. Tijdens deze presentatie behandelen we de diverse premiekortingen, de loonkostensubsidie en het onlangs geïntroduceerde lage-inkomensvoordeel.

12.20 - 13.00
Lunch
13.00 - 14.00
Loonbeslag
Loonbeslag & de gevolgen voor de loonadministratie
Esther Rodenburg

Ongetwijfeld heeft u weleens te maken gehad met loonbeslag. Geen makkelijk proces. Want vaak krijgt u te maken met schrijnende situaties en wie moet u hiervan op de hoogte stellen? Ook zijn de regels rondom loonbeslag complex. Wat is bijvoorbeeld de beslagvrije voet en wie bepaalt dit? Wat zijn de gevolgen voor de loonadministratie?

14.00 - 14:20
Koffiepauze
14.20 - 15.20
Alle relevante ontwikkelingen op een rij!
Een blik op de toekomst
Jo Weerts

Het vakgebied van salaris professional is continu in beweging. Wat staat u in de nabije toekomst te wachten. Sociale wetgeving verandert elk jaar. Jo Weerts leidt u langs de afschaffing van het minimum jeugdloon, via de WAS en het eigen risicodragerschap naar alle wijzigingen rondom flexibele arbeid.

15.20 - 16.10
Aan de slag met adviesvaardigheden
Aan de slag met adviesvaardigheden
Henny de Munnik

Door automatisering, nieuwe wet- en regelgeving rond arbeid en payroll en continue organisatieveranderingen wordt u steeds meer adviseur van het lijnmanagement en van de HR manager, maar ook van het personeel zelf. Hoe vervult u die nieuwe rol met verve? Hoe ga je om met de informatiebehoefte? Kortom hoe kunt u meer klant-/service gericht gaan denken?

16.10
Afsluiting
Afsluiting & borrel
Jo Weerts